dostępność
Unia Europejska

Aktualności

Wypał w plenerowym piecu garncarskim w skansenie w Olsztynku

Z kolei już 13 września gościliśmy w Muzeum Budownictwa Ludowego, Parku Etnograficznym w Olsztynku.

Był to pierwszy dzień corocznej edycji imprezy Targi Chłopskie. Przyjechało bardzo wielu wystawców, w tym wielu naszych przyjaciół.

 

Natomiast Paweł prowadził pierwszy wypał pieca garncarskiego, który ostatnio wybudował w skansenie. Jest to piec wolno stojący, z jednym paleniskiem, oraz kopułową komorą ogniową, budowany z tradycyjnych materiałów, obrzucany gliną ze słomą. Wsad do pieca załadowaliśmy wczesny rankiem, bo o 6:00, a wypał prowadzony był do godziny 15tej.

Był słoneczny choć chłodny dzień, a piec palił się i huczał, grzał wszystkich, którzy podchodzili do naszego stanowiska.