dostępność
Unia Europejska

Aktualności

Europejskie Dni Dziedzictwa 2009, woj. warmińsko-mazurskie

Pracownia Garncarnia wzięła udział w tegorocznym programie EDD woj. warmińsko-mazurskiego. Zaprosiliśmy wszystkich zainteresowanych i zaprezentowaliśmy program pod tytułem „Ceramika grodzisk pruskich i nie tylko… Spotkanie z mazurskimi garncarzami”. Odbył się pokaz dla zebranej grupy, m.in. prezentacje technik wytwarzania ceramiki oraz prezentacje technik przyrządzania potraw w glinianych naczyniach, połączone z degustacją.

W godzinach popołudniowych licznie przybyli goście skorzystali z możliwości indywidualnego zwiedzania pracowni, oglądając wystawę rekonstrukcji ceramiki kultury zachodniobałtyjskiej i późnośredniowiecznje. Rekonstrukcje naczyń wykonano z zachowaniem technik z epoki oraz wzornictwa opartego o opracowania archeologiczne. Pracownię odwiedziła również wycieczka rowerowa. Uczniowe zwiedzając pracownię, odbyli podróż w głąb historii.