dostępność
Unia Europejska

Aktualności

Gniezno 2010

W dniach 30.07-1.08.2010 w Gnieźnie uczestniczyliśmy w widowisku  plenerowym „Koronacja Królewska”, prezentując średniowieczne techniki wytwarzania ceramiki użytkowej na zrekonstruowanym w pracowni szybkoobrotowym kole sponowym. Koło to powstało w wyniku prób rekonstrukcji średniowiecznych kół garncarskich, wykonanych w całości z drewna.