dostępność
Unia Europejska

Aktualności

EDD 2011 w Garncarni

Pracownia garncarnia już po raz trzeci bierze udział w wydarzeniu Europejskie Dni Dziedzictwa, organizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Zapraszamy na spotkanie pt. „Koła garncarskie na Mazurach – historia i współczesność”– zwiedzanie pracowni garncarskiej, pokaz różnego typu zrekonstruowanych kół garncarskich oraz narzędzi, urządzeń i technologii. Program tegorocznego spotkania z garncarstwem to spojrzenie na to rzemiosło w kontekście najważniejszego urządzenia, czyli koła garncarskiego. Jego wynalazek oraz zmiany zachodzące w trakcie sześciu tysięcy lat nieprzerwanego bytowania w pracowniach garncarskich, dały w końcowym efekcie doskonałe narzędzie do produkcji ceramicznych naczyń.

W tegorocznej edycji Europejskie Dni Dziedzictwa 2011 pt. „Kamienie milowe” zapraszamy do wizyty w pracowni i zapoznania się z najważniejszymi przemianami technicznymi konstrukcji koła garncarskiego. W pracowni znajduje się sześć zrekonstruowanych kół garncarskich, na których w różnych epokach historycznych tworzono ceramikę. Zapraszamy na pokaz toczenia naczyń. Do prezentacji zostaną wykorzystane m.in. następujące koła: sponowe, szybkoobrotowe zrekonstruowane na bazie koła od wozu, szybkoobrotowe typu niemieckiego. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość spróbowania własnych sił w sztuce toczenia naczyń. Zapraszamy Pracowania Kamionek Wielki 1 18 wrzesień 2011 r. w godz. 10:00-17:00

Kalendarium EDD 2011 Plakat