dostępność
Unia Europejska

Aktualności

Garnki w zbiorach Izby Pamiątek Historycznych w Młynarach

Jak przypadkowe spotkania, przeradzają się w duże odkrycia! Podczas warsztatów garncarskich przeprowadzanych w Młynarach, jedną z uczestniczek była Pani Ludwika Balicka, która zadziwiła nas swoimi opowieściami o historii Młynar. W 1946 r. ojciec Pani Ludwiki, Tadeusz Balicki, zaczął kolekcjonować przedmioty związane z tradycją i historią tego regionu. Z przyjemnością przyjęliśmy zaproszenie do zwiedzenia tego niesamowitego miejsca, gdzie czas się zatrzymał. Obiekty zgromadzone w Izbie Pamiątek Historycznych im. Tadeusza Balickiego , posiadają ogromną wartość sentymentalną dla właścicielki p. Ludwiki Balickiej oraz mieszkańców miejscowości, gdyż pochodzą z Młynar i okolic. Nie każda miejscowość ma tyle szczęścia, aby ocalały fragmenty jej historii i życia codziennego dawnych mieszkańców. Ku naszemu zaskoczeniu wśród zgromadzonych eksponatów odnaleźliśmy naczynia ceramiczne późnośredniowieczne ale także przywiezione „zza Buga” wraz osadnikami w 1945 r.

W zbiorach znajdują się użytkowe naczynia kompletnie zachowane, oraz różnorodne nowożytne naczynia kuchenne i stołowe. Szczególnie zainteresowały nas niezmiernie rzadko spotykane w polskich zbiorach muzealnych, kamienie żarna służące do mielenia szkliw z bardzo charakterystycznymi nacięciami. Z informacji wynika, iż na terenie Młynar funkcjonowały warsztaty garncarskie. Zamieszczone zdjęcia dokumentują szczególnie cenne pamiątki reprezentujące miejscowe rzemiosło, które powinny znaleźć odpowiednie miejsce ekspozycji, czego życzymy mieszkańcom Młynar i kolekcjonerce Pani Ludwice, której dziękujemy za możliwość prezentacji eksponatów znajdujących się w jej posiadaniu.

Historia Izby Pamiątek im. Tadeusza Balickiego