dostępność
Unia Europejska

Aktualności

Wizyta w Garncarni Koła Naukowego Studentów Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego

Gościliśmy w Garncarni grupę studentów wraz z pracownikami naukowymi Koła Naukowego Studentów Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas czterogodzinnego pobytu Paweł opowiadał o glinie i jej właściwościach, piecach opalanych drewnem, zaprezentował techniki toczenia na różnych typach kół garncarskich. Padały pytania, toczyła się żywa dyskusja wokół tematów ceramiki późnośredniowiecznej. Zapraszamy na wykłady o garncarstwie.