dostępność
Unia Europejska

Aktualności

Garncarnia na sympozjum we Wrocławiu

Wyniki cyklicznych warsztatów garncarskich przeprowadzanych ze studentami Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz nasze długoletnie doświadczenia zostały zaprezentowane podczas sympozjum pt. „Ceramika i szkło w kulturze antyku i średniowiecza europejskiego.”, zorganizowanym w dniach 17-19 września 2014 przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza. Dzięki współpracy z dr Pawłem Szymańskim (Instytut Archeologii UW) powstał poster prezentowany podczas konferencji.