dostępność
Unia Europejska

Aktualności

Warsztaty w Górowie Iławeckim

W ramach VII Festiwalu Kultury Ukraińskiej w Górowie Iławeckim EKOŁOMYJA w dniach od 22-24 czerwca 2015r r. prowadziliśmy 15- godzinne warsztaty pn. „Ginące zawody i rzemiosła Huculszczyzny” (garncarstwo, ceramika artystyczna) dla 10 osobowej grupy osób w wieku 12 -25 lat, uczniów Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim. Celem warsztatów było zapoznanie z technikami tworzenia ceramiki na kołach garncarskich. Zajęcia miały również na celu zachęcić uczestników do projektowania wyrobów rękodzielniczych w oparciu o tradycyjne wzory regionalne. Uczniowie dzięki warsztatom mieli możliwość zapoznania się z tradycyjnymi wzorami ceramiki jak i z technikami jej tworzenia. Praca na tradycyjnych kołach garncarskich wymusza konieczność długotrwałych ćwiczeń, przy opanowywaniu technik formowania naczyń. Nie zapominajmy, że tożsamość kulturowa jest także zakodowana w kształtach, zdobnictwie i sposobach użytkowania naczyń.