dostępność
Unia Europejska

Aktualności

Warsztaty i wykład w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu

W dniach 20-21.05.2016 r. Paweł przeprowadził dwa dni warsztatów-wykładów z zakresu rekonstrukcji technologii garncarskiej późnego średniowiecza. Tematami poruszanymi podczas wykładu były: glina jako surowiec i materiał garncarski oraz jej właściwości, formowanie naczyń na kołach garncarskich, typy kół garncarskich, traseologia garncarska – czyli odczytywanie śladów pozostawianych na naczyniach podczas badań w trakcie ich produkowania, użytkowania i destrukcji, piece garncarskie ich typy oraz techniki wypału, różnice między wypałem utleniający i redukcyjny. Studenci uczestniczący w zajęciach przygotowali także swoje pytania, którym poświęciliśmy drugi dzień spotkania. Zajęcia polegały na praktycznych warsztatach: pokaz toczenia poszczególnych form naczyń na różnych typach kół garncarskich, sposoby przeformowywania naczyń, przylepiania imadełek, nóżek i wykonywania przykrywek. Dłuższa dyskusja poświęcona była kontrowersyjnej technice taśmowo-ślizgowej oraz sposobom tworzenia historycznej ceramiki kulistodennej. Spotkanie było trzecią z kolei okazją do wymiany doświadczeń między światem naukowym a rzemieślniczym. Dziękujemy za zaproszenie i współpracę przy organizacji warsztatów Pani dr. hab Krystynie Sulkowskiej-Tuszyńskiej, prof. UMK.

Zajęcia z garncarstwa średniowiecznego_program