dostępność
Unia Europejska

Aktualności

Żelazo do undrutów na Jarmarku Średniowiecznym na św. Jakuba w Kętrzynie

W dniach 24-26.07.2016 Garncarnia z pokazem toczenia na kole garncarskim oraz wypiekiem chlebków i undrutów z wykorzystaniem kleszczy i pieca piekarniczego zawita na Jarmark na Zamku w Kętrzynie. Do pieczenia undrutów wykorzystamy typ kleszczy, który był na początku używany przez benedyktynów z klasztoru Cluny. Łacińska nazwa szczypiec  ferramenta oblatoria. Służyły do wypieku opłatków związanych z obrządkiem katolickim. Następnie funkcja szczypiec została zeświecczona i już w XVI w. spotyka się w inwentarzach dworskich, wówczas przybrały nazwę „żelazo do undrutów”. Wykorzystywano do wypieku różnego rodzaju ciastek opłatkowych. Przykład szczypiec które posiadamy, prawdopodobnie pochodzi z XIX w. z typowo ludowo-barkowym ornamentem kwiatów, girland i ptaszków. Kunszt kowala uwidacznia się w pięknym ornamentowaniu obu płaszczyzn kleszczy. Wzór został wybity puncą na gorąco.