dostępność
Unia Europejska

Aktualności

Paweł stypendystą Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Paweł realizuje projekt objęty stypendium artystycznym, które otrzymał w ramach programu realizowanego przez Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. W ramach przyznanego stypendium trwają prace nad rekonstrukcją m.in. zespołu ceramiki naczyniowej pozyskanej w trakcie badań archeologicznych prowadzonych w Mikołajkach przez dr Jerzego Łapo, pracownika naukowego Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.  Unikatowy zbiór naczyń z II poł. XIX wieku pochodzi z zasypiska śmietnikowego warsztatu garncarza Karascha, który podpisał się na jednym z fragmentów małej miseczki, podając jednocześnie datę wykonana  naczynia – rok 1865. Na podstawie udostępnionego materiału, Paweł wykonuje rekonstrukcje zastawy stołowej w postaci dzbanka, małego i dużego kubeczka, misek, donicy kuchennej i garnków. W wyniku połączenia pracy garncarza/rekonstruktora – Pawła  i archeologia – Jerzego Łapo, powstaną wydatowane naczynia kuchenne, po raz pierwszy potwierdzone badaniami przykładów ceramiki mazurskiej.

6