dostępność
Unia Europejska

Aktualności

Aranżacja pracowni garncarskiej we współpracy z Muzeum Ziemi Augustowskiej

Nasze koła garncarskie (sponowe i tradycyjne kopane), ławy garncarskie i narzędzia do przerabiania gliny.

Wszystko trafiło do Muzeum Ziemi Augustowskiej. Cieszymy się ze współpracy!