dostępność
Unia Europejska

Aktualności

O rekonstrukcjach w Instytucie Archeologii we Wrocławiu

Poprowadzimy warsztaty z technik garncarskich dla studentów Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Jest kilka miejsca dla wolnych słuchaczy. Zapraszamy do kontaktu z organizatorami.

Zapisy na dagmara.laciak@uwr.edu.pl.

Warsztaty odbędą się w Instytucie Archeologii, ul. Koszarowa 3, bud. 28, w dniach 15-16 kwietnia 2019, w godzinach 9.30-12.00 oraz 13.30-16.00.

Zakres tematyczny wykładów:
1. Geneza glin garncarskich.
2. Budowa podstawowych minerałów ilastych.
3. Rzemieślnicze techniki uzdatniania glin.
4. Właściwości formiercze glin garncarskich, w kontekście pracy na kole garncarskim.
5. Historia koła garncarskiego.
6. Techniczne zagadnienia budowy różnych kół garncarskich (indyjskie, japońskie, europejskie drążkowe, europejskie o nożnym napędzie).
7. Paliwa organiczne używane w procesie wypału naczyń.
8. Fizyko-chemiczne zagadnienia związane ze spalaniem drewna.
9. Podstawowe zagadnienia związane z prowadzeniem wypału w piecach garncarskich, wypał redukcyjny i hartowanie naczyń. Fizyko-chemiczne przemiany zachodzące w ceramice podczas wypału.
10. Omówienie procesów wypału redukcyjnego i utleniającego. Interpretacja kolorystyki ceramiki.
11. Konstruowanie pieców garncarskich, z wykorzystaniem lokalnych glin i materiałów organicznych.
12. Analiza traseologiczna wybranych zabytków archeologicznych.
13. Zagadnienia związane z użytkowaniem ceramiki do termicznej obróbki potraw.

Zakres tematyczny warsztatów:
1. Uzdatnianie gliny na ławie garncarskiej z zastosowaniem skoblicy i młota garncarskiego.
2. Nauka formowania naczyń i innych przedmiotów bez użycia koła garncarskiego.
3. Nauka toczenia na kole garncarskim i analiza podstawowych siedmiu sekwencji formowania.
4. Tworzenie naczyniowych form użytkowych, w tym naczyń do termicznej obróbki potraw wraz z ceramiką kulistodenną.
5. Wytwarzanie pozostałych form ceramiki użytkowej na kole garncarskich, np. przykrywki, świeczniki.
6. Prace wykończeniowe – tworzenie różnego typu imadeł, wylewów, przykrywek, pustych stopek.