dostępność
Unia Europejska

Aktualności

Relacja z warsztatów ceramologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim

W ciągu dwóch dni pracowaliśmy na zagadnieniu glin i jej tajemnic, w warsztacie garncarskim i pracy archeologów, gleboznawców, petrologów.

Tematy które poruszyliśmy w trakcie wykładu: geneza glin, uzdatnianie glin garncarskich, zagadnienia związane z suszeniem i wypałem ceramiki, interpretacje traseologiczne – kolor, faktura, destrukcja naczyń.

Po wykładach mieliśmy okazję na rozmowy, wymianę doświadczeń i interpretacje artefaktów ceramicznych należących do uczestników spotkania.

Uczestnikami spotkania byli studenci  i pracownicy naukowi następujących jednostek: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (geologia, archeologia), Uniwersytet Jagielloński (archeologia), goszczący Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, oraz grono osób zaangażowanych w działalność muzeów (m.in. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie).

Wynikiem spotkania będą kolejne projekty i współpraca naukowców z rzemieślnikami.