dostępność
Unia Europejska

Aktualności

Nowy Design Starego Rzemiosła. Garncarnia gościem na Łódź Design Festival

Festiwal z tytułem przewodnim: Dobre życie/ Good Life.

Nasze takie jest! Dzięki temu że realizujemy nasza pasję do garncarstwa, w trwałym kontakcie z naturalnymi materiałami, przygotowywaną własnoręcznie gliną garncarską.

Na naszej rzemieślniczej drodze poznaliśmy kanon garncarstwa japońskiego. Każda z wykonywanych podczas toczenia czynności, wprowadza równowagę pomiędzy materią i duchem, ukierunkowując energię i tworząc piękno. W sztuce toczenia na japońskim kole garncarskim najważniejszy jest sam proces powstawania najprostszych form ceramicznych na wirującym kręgu poruszanym skoncentrowaną siłą rąk. Ręce te w chwilę po nadaniu pędu kołu cichną i w delikatnym dotyku plastycznej gliny, wybudowując w przestrzeni stworzony przez wyobraźnię kształt – prosty, podstawowy, pierwotny – czarkę.

Podczas Festiwalu poprowadzimy warsztaty garncarskie na kole japońskim, w dniu 19.05.2019 r.

Zapraszamy na strony Festiwalu

Ulotka programowa do pobrania tutaj