dostępność
Unia Europejska

Aktualności

Typy garncarzy wschodnich

Lata 60’te XX w., garncarz z Kleszczel, Leon Sołościukiewicz.

Garncarz współczesny, Paweł Szymański.

Paweł rozpoczyna badania terenowe, następnie kwerendy muzealne i na koniec pracę nad rekonstrukcją naczyń do przygotowywania potraw – BIOnaczynia. Zaprojektuje ostatecznie autorską kolekcję naczyń.


Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego