dostępność
Unia Europejska

Aktualności

Warsztaty toczenia na kole garncarskim z udziałem studentów ASP Wrocław

W ramach realizowanego przez Pawła stypendium twórczego z dziedziny Twórczość Ludowa, pt. „BIOnaczynia – synergia tradycji i nowoczesności., finansowane z budżetu Ministra KiDN”, pod koniec września odbyły się warsztaty toczenia na kole garncarskim.

W trakcie spotkania ze studentkami Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Paweł zaprezentował techniki toczenia całego spektrum form ceramiki naczyniowej. W użyciu były rożne koła garncarskie: tradycyjne nożne oraz koła japońskie drążkowe.

Studentom zostały zaprezentowane techniki garncarskie wytwarzania ceramicznych naczyń do gotowania, przechowywania i kiszenia, oraz możliwości wykorzystywania dawnych technik rzemieślniczych w procesie projektowania i wytwarzania współczesnej ceramiki użytkowej.

Kolejny etap realizacji stypendium to produkcja naczyń oraz ich wypał w październiku.

 

 

 


Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego