dostępność
Unia Europejska

Aktualności

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W dniu 19.11.2020 r.  podpisaliśmy umowę na realizację projektu w obszarze odtwarzania gospodarczego dziedzictwa regionu.

 

Tytuł projektu: Garncarnia na Mazurach – odtworzenie gospodarczego dziedzictwa regionu w zakresie technologii garncarskich

Cel projektu:

Cel główny projektu: Odtworzenie gospodarczego dziedzictwa Warmii i Mazur, przywrócenie i podtrzymanie tradycyjnej technologii garncarskiej, poprzez przywrócenie procesu produkcji rzemieślniczej bazowego materiału jakim jest wysokiej jakości glina garncarska, a co za tym idzie wytwarzanie z uzyskanego materiału, naczyń z gliny do gotowania, do termicznej obróbki potraw.

Cele szczegółowe projektu:

– stworzenie nowej oferty produktowo – usługowej przedsiębiorstwa

– odtwarzanie historycznego krajobrazu gospodarczego Warmii opartego na lokalnych produktach i wykorzystanie lokalnych surowców do wytwarzania gliny garncarskiej i naczyń wykonanych z gliny

– organizacja warsztatów dzięki którym możliwe będzie popularyzowanie tradycyjnego produktu opartego na tradycjach rzemiosła garncarskiego;

– dywersyfikacja działalności marketingowej przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych kanałów promocji i dystrybucji oferty/usługi przez Internet;

– przygotowanie tradycyjnych produktów w formie dostosowanej do potrzeb klienta – działania edukacyjne;

– wzrost specjalizacji przedsiębiorstwa w zakresie świadczenia usług związanych z turystyką kwalifikowaną oraz opracowanie kompleksowego produktu turystycznego;

– zwiększenie ruchu turystycznego poprzez udoskonaloną, atrakcyjną ofertę odtworzenia i zachowanie technik rzemieślniczych;

– wzrost poziomu wiedzy mieszkańców, świadomości mieszkańców okolicznych terenów, turystów, osób zainteresowanych zawodowo dawnymi technologiami, w zakresie odtwarzania rzemiosła poprzez edukację technik rzemieślniczych/ edukacja manualna;

– wykorzystanie potencjału naukowego, oraz doświadczenia w odtwarzaniu technik rzemiosła w zakresie tworzenia innowacyjnej oferty turystycznej;

– podniesienie wielofunkcyjności rozwoju obszaru wiejskiego poprzez specjalizację oferty turystycznej dostępnej dla zwiedzających.

 

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi 552984.00 zł

Wartość dofinansowania:

Dofinansowanie na realizację projektu wynosi: 464506.56 zł