dostępność
Unia Europejska

Aktualności

Wystawa naczyń on-line

Zapraszamy na wystawę w formie on-line, na której prezentujemy wyniki prac Pawła, czyli naczynia odtworzone oraz naczynia autorskie inspirowane twórczością ludową, wykonane w obu przypadkach metodami dawnych technik garncarskich. Stypendium zakładało odtworzenie garnitury użytkowych form naczyń z terenu woj. podlaskiego, ściśle nawiązujących do tradycji regionu, w pełnym kontekście technologicznych rzemiosła garncarskiego.

Prezentujemy zestaw 10 sztuk odtworzonych naczyń do przygotowania, przechowywania potraw, kiszenia, zakwaszania, wykonanych z wykorzystaniem technik garncarskich z terenów wschodniej Polski (czarna ceramika, naczynia polerowane).

Paweł zaprojektował również autorski zestaw naczyń (BIOnaczynia) inspirowanych dawnymi formami użytkowymi ceramiki ludowej. Naczynia zostały wytworzone przy pomocy m.in. redukcyjnej technik wypału, z wykorzystaniem naturalnej gliny garncarskiej, technik toczenia na kole, wypału w piecu opalanym drewnem.

 

Wystawa zrealizowana w ramach stypendium twórczego z dziedziny Twórczość Ludowa, pt. BIOnaczynia – synergia tradycji i nowoczesności.

 

[youtube code=”1KpewSBEcFo”]

 

 

[mkidn]