dostępność
Unia Europejska

Aktualności

Wystawa naczyń. Stypendium MKiDN

Druga odsłona wystawy naczyń wykonanych w ramach realizowanego przez Pawła Szymańskiego stypendium twórczego z dziedziny Twórczość Ludowa, pt. BIOnaczynia – synergia tradycji i nowoczesności., finansowane z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wystawa we współpracy z Zagrodą Edukacyjną Ciche Wody, Mazurska Ekozagroda. LINK

Na wystawie prezentowane są naczynia odtworzone oraz naczynia autorskie inspirowane twórczością ludową, wykonane w obu przypadkach metodami dawnych technik garncarskich. Stypendium zakładało odtworzenie garnitury użytkowych form naczyń z terenu woj. podlaskiego, ściśle nawiązujących do tradycji regionu, w pełnym kontekście technologicznych rzemiosła garncarskiego.

Prezentujemy zestaw 10 sztuk odtworzonych naczyń do przygotowania, przechowywania potraw, kiszenia, zakwaszania, wykonanych z wykorzystaniem technik garncarskich z terenów wschodniej Polski (czarna ceramika, naczynia polerowane).

Paweł zaprojektował również autorski zestaw naczyń (BIOnaczynia) inspirowanych dawnymi formami użytkowymi ceramiki ludowej. Naczynia zostały wytworzone przy pomocy m.in. redukcyjnej technik wypału, z wykorzystaniem naturalnej gliny garncarskiej, technik toczenia na kole, wypału w piecu opalanym drewnem.

W zaprzyjaźnionej Zagrodzie Edukacyjnej Ciche Wody, można zapoznać się z naczyniami, wraz z funkcją użytkową, ponieważ gospodarze współpracują z Pawłem od wielu lat, użytkując naczynia do przygotowywania potraw, m.in. wypieku chleba.

 

Wystawa zrealizowana w ramach stypendium twórczego z dziedziny Twórczość Ludowa, pt. BIOnaczynia – synergia tradycji i nowoczesności.

 

 

 


Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego