dostępność
Unia Europejska

Aktualności

Koło japońskie. Warsztaty.

Trzy dni przygody z odkrywaniem koła garncarskiego japońskiego. Mokuhanga kołem (japońskim)

19-21 lipiec 2021, Skomarck Wielki.

Zapraszamy do doświadczenia ceremonii koła japońskiego.

Japońskie koło garncarskie, nasze ciało i glina stanowią jedność w procesie tworzenia. Koło japońskie to energia. Glina jest materiałem żywym, wciąż podlegającym przemianom. Natomiast toczące się koło japońskie przekazuje energię ze swojego pędu w nasze dłonie, a one kształtują glinę. Następuje przemiana energii, tworzymy cykl pracy, materializujemy własną wyobraźnię w przestrzeni. Postawa ciała, kontrola oddechu, praca rąk, aksamitny dotyk gliny. Toczenie na kole garncarskim to ceremonia. Harmonia i radość pracy, spokój umysłu, energia koła garncarskiego. Toczenie na kole japońskim to nabywanie umiejętności manualnych oraz trening duchowy.