dostępność
Unia Europejska

Aktualności

Koło garncarskie przed Celtami?

Współpracujemy w projekcie pt. „Koło garncarskie przed Celtami? Problematyka formowania naczyń we wczesnej epoce żelaza na ziemiach polskich”, realizowany w ramach grantu wewnętrznego Dagmara Łaciak, projektu IDUB Uniwersytetu Wrocławskiego.
Paweł wykonał repliki naczyń malowanych pochodzących z wczesnej epoki żelaza (750-450 p.n.e.) z terenu południowo-zachodniej Polski. Będą one poddane pomiarom fotogrametrycznym, co posłuży do wykonania trójwymiarowych modeli naczyń. Obrazy te będą porównywane do obrazów wykonanych na naczyniach archeologicznych.
Na tej podstawie Dagmara będzie identyfikować ślady odpowiedzialne za formowanie, gdyż nie ma pewności w jaki sposób powstała ceramika archeologiczna. Jest przypuszczenie, że ówcześnie istniała zaawansowana technologia garncarska, wyróżniająca naczynia malowane.
Długie rozmowy w Garncarni przekują się niedługo na kolejne wspólne projekty, m.in. rekonstrukcji i archeologii doświadczalnej.