dostępność
Unia Europejska

Aktualności

Ceramiczne grzęzidła na wystawie rybołówstwa

Nasze toczone na kole garncarskim obciążniki do sieci rybackim prezentują się na wystawie stałej „Tradycyjne rybołówstwo na Mazurach”. Chałupa nr 16 ze wsi Krzyżewo, Park Etnograficzny nad Węgorapą przy Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.

Wśród różnego rodzaju obciążników w dolnej partii sieci rybackiej, można wyróżnić tzw. grzęzidła, które są w kształcie obwarzanków.

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie zaprosiło nas do współpracy przy procesie rekonstrukcji. Odtworzyć dawne narzędzia rybackie? Postanowiliśmy stanąć na wysokości zadania!

W zbiorach Garncarni posiadamy znalezione stare grzęzidło, na wzór które wykonaliśmy kopie ceramicznych ciężarków do sieci. Toczymy je angażując palce dłoni. Wykorzystujemy dwa sposoby: nie używamy narzędzi, dokładnie formując kształt z dwóch stron grzęzidła, lub posługujemy się specjalną deseczką formierczą. Autorski kształt deseczki, która powstała z potrzeby chwili, sprawdza się przy toczeniu tak wymagającego kształtu. A może kiedyś garncarze korzystali z podobnego kształtu? Na pewno garncarze przygotowywali swoje własne deseczki formiercze, które były dostosowane do predyspozycji dłoni, sposobu pracy i kształtu naczynia, które miało powstać docelowo na kole garncarskim.