dostępność
Unia Europejska

Aktualności

Materiały, które płyną.

Poniżej słowa dr Ewy Klekot – serdecznego gościa naszej Garncarni od paru lat – jako wstęp i zapowiedź całości artykułu opublikowanego w nowym numerze czasopisma Autoportret, nr 4/2023 „Ścieżki materiałów”.
„Człowiek, który coś wytwarza, przede wszystkim umie współpracować. Wiedza wytwórcy umożliwia współpracę wszystkich uczestników procesu, w którym coś powstaje: człowieka, materiału, narzędzia, maszyny, temperatury powietrza… Ma ona w dużej mierze charakter mądrości ciała, więc dostęp do niej można zyskać tylko przez uważną obserwację i własne uczestnictwo w procesie wytwarzania. W taki sposób prowadzę badania: antropologiczna wiedza o wytwarzaniu powstaje we współpracy antropolożki i rzemieślnika. Tak jest też w wypadku Pawła Szymańskiego z Pracowni Garncarnia, bez którego nie powstałby ten artykuł.„
Ewo, dziękujemy za Twoją obecność, długie rozmowy i zainteresowanie naszymi rzemieślniczymi historiami.
Polecamy Wam artykuł w wolnym czasie do poczytania.