dostępność
Unia Europejska

KURSY

KURSY

Poszukując wrażeń estetycznych we współczesnym rzemiośle garncarskim, możemy dostrzec je już w samym procesie tworzenia, a naczynie traktować jako nietrwały produkt uboczny. Ważne też jest ograniczenie i upraszczanie stosowanych narzędzi oraz wierność jednej glinie, co pozwoli pustym dłoniom na ciągłe doskonalenie się w zapisie naszych wyobrażeń.

Przedstawiamy autorskie propozycje kursów rzemiosła garncarskiego. Każdy kurs składa się z części teoretycznej w postaci wykładów, pokazów zdjęć oraz z części praktycznej. Zajęcia prowadzone są w pracowni, w pełni wyposażonej, z dostępem do wszystkich materiałów i urządzeń garncarskich.

KURS RZEMIEŚLNICZY I

Główne założenia warsztatu:
– Historia garncarstwa – o ceramice, piecach i kręgach
– Gliny wokół nas – pochodzenie, klasyfikacja i właściwości
– Uzdatnianie glin – wydobywanie, proces gnojenia, szlamowanie, walcowanie, struganie, galetowanie, ręczne lub nożne urabianie
– Ogólne techniki tworzenia ceramiki użytkowej i ozdobnej, wylepianej ręcznie i toczonej na kręgach garncarskich
– Podstawowe techniki zdobnicze
– Suszenie ceramiki
– Wypał w piecach opalanych drewnem – teoria i praktyka

Kurs trwa 3 dni, ewentualne dwa dodatkowe dni na podróż CENA 1600 zł

KURS RZEMIEŚLNICZY II

Garncarstwo dla zaawansowanych
Główne założenia warsztatu:
– Proces „ożywiania gliny” – szczegóły technologii uzdatniania glin do toczenia ceramiki cienkościennej
– Techniki toczenia pełnego asortymentu form ceramiki użytkowej tereny dzisiejszej Polski od wieku XV do połowy wieku XIX
– Techniki mocowania długich imadeł „uszów”, toczenie przykrywek, dużych talerzy i mis, naczynia wielodzielne, toczenie świeczników i innych form
– Nauka toczenia naczyń na kole japońskim, indyjskim oraz tworzenia cerami użytkowej na kołach sponowych

Kurs trwa 3 dni, ewentualne dwa dodatkowe dni na podróż CENA 1600 zł

KURS RZEMIEŚLNICZY III

Warsztaty aranżacji pracowni
Główne założenia warsztatu:
– Teoretyczne i praktyczne zasady konstruowania i budowy kręgów garncarskich i pieców do wypału ceramiki
– Materiałoznawstwo i wytwarzanie narzędzi garncarskich
– Zasady tworzenia i funkcjonowania pracowni garncarskiej z pełnym cyklem technologicznym od wydobycia gliny i zgromadzenia opału do wypału naczyń we własnoręcznie wybudowanym piecu.

Kurs trwa 3 dni, ewentualne dwa dodatkowe dni na podróż CENA 1600 zł

Podana cena obejmuje udział w warsztacie jednej osoby. Przewidujemy obecność osób towarzyszących, które nie biorą bezpośrednio udziału w warsztacie, wówczas pobyt każdej dodatkowej osoby to 350 zł. Warsztat trwa trzy dni, polega na pobycie w pracowni gdzie odbywają się zajęcia praktyczne. Do warsztatu doliczamy ewentualne dwa dni (dojazd i wyjazd), w sumie cena obejmuje 4 noclegi.

UWAGA: zmieniamy i dostosowujemy tematykę kursów w zależności do zainteresowań i wymogów uczestników. Proponujemy samodzielne konstruowanie warsztatu garncarskiego z propozycji podanych powyżej. Stwórz warsztat garncarski dla siebie!

Cena kursu zawiera nocleg (zdjęcia poniżej). Wyżywienie na zasadzie wspólnej kuchni z gospodarzami.