dostępność
Unia Europejska

Oferta

Współpraca naukowa

Współpraca naukowa

Projekty naukowe i badania

Wieloletnie wytwarzanie ceramiki w pracowni w pełnym cyklu technologicznym: wytwarzanie gliny, samodzielnie wykonywane narzędzi, piece na drewno budowane w pracowni, wytwarzanie i destrukcja ceramiki budowlanej, naturalna erozja ceramiki zalegającej wokół pracowni, pozwoliło nam na stworzenie solidnych doświadczalnych podstaw na prowadzenie badań w zakresie traseologii garncarskiej.

Posiadamy zasoby umożliwiające prowadzenia lub uczestnictwo w projektach naukowych/badawczych:
  • zasoby prywatnej pracowni, wyposażonej w koła garncarskie, piece garncarskie do wypału ceramiki, pełny zestaw narzędzi garncarskich, i dostęp do dobrej jakości gliny garncarskiej, produkowanej na własny użytek w pracowni, co umożliwi komfortową pracę twórczą. Techniki rzemiosła garncarskiego, w tym toczenia z ręki na kole garncarskim
  • możliwość konsultacji technologii garncarskich w istniejących ośrodków garncarstwa ludowego w Polsce, mamy bezpośrednie kontakty z twórcami ludowymi, praktykami
  • bazę kontaktów do ośrodków naukowych, z którymi współpracujemy. Dostęp do bazy publikacji naukowych
  • możliwość konsultacji naukowych związanych z historycznymi technologiami garncarskimi, we współpracy z pracownikami naukowymi uczelni wyższych

Zapraszamy do kontaktu mailowego w celu określenia programu działań, obszarów badań lub założeń projektu do realizacji.

Interpretacje traseologiczne

Traseologia garncarska to umiejętność interpretacji śladów pozostawionych przez wytwórcę i użytkownika na ceramice. Badanie tych śladów pozwala na odtworzenie historii naczynia, sposobu jego wytwarzania, użytkowania oraz destrukcji.

Zgromadzone artefakty w Garncarni w tym m.in: samodzielnie wykonywane narzędzia, piece na drewno budowane w pracowni, oraz ich użytkowanie w ramach działań kulinarnych i innych, budowa i destrukcja pieców garncarskich, wytwarzanie i niszczenie ceramiki budowlanej, naturalna erozja ceramiki zalegającej wokół pracowni, oraz nasza codzienna praktyka rzemieślnicza, stała się podstawą do współpracy i wymiany doświadczeń z naukowcami.

Zapraszamy do kontaktu mailowego w celu określenia programu działań, obszarów badań lub założeń projektu do realizacji.

Odtwórstwo

Wyodrębniamy w naszej ofercie ten obszar, ponieważ jest on niezwykle wyjątkowy i ważny, na drodze poznawania dawnej ceramiki, technik, technologii, tradycji rzemiosła. Dzięki projektom odtwórstwa naczyń, doskonalimy wciąż nasz warsztat rzemieślniczy. Zdobywamy umiejętności i wiedzę w zakresie odtwarzania kształtu i sposobów użytkowania naczyń. Nowa perspektywa, z której patrzymy na ceramikę, pozwala nam w pełni odczytywać ślady pozostawione na naczyniach i odtwarzać ścieżki wędrowania dłoni danych mistrzów po powierzchni ceramiki, podczas jej tworzenia.

Zapraszamy do kontaktu mailowego w celu określenia programu działań, obszarów badań lub założeń projektu do realizacji.

Rezydencja naukowa

Rezydencja naukowa polega na pobycie w pracowni, z wykorzystaniem potencjału technicznego, bibliotecznego i naszego doświadczenia w celu prowadzenie różnego rodzaju badań. W trakcie rezydencji możemy prowadzić działania praktyczne takie jak: budowane pieców garncarskich oraz ich destrukcja, tworzenie ceramiki, użytkowanie jej i destrukcja, odtwarzanie narzędzi związanych z badaniami traseologicznymi (do dyspozycji warsztat stolarski, ślusarski i kowalski), prowadzenie różnego rodzaju wypałów (jamowy, ogniskowy, w piecu o poziomym i pionowym ciągu płomieni, oraz w piecach budowanych specjalne według doraźnych potrzeb prowadzenia doświadczeń), działania związane z wytwarzaniem żywności w kontekście użytkowania ceramiki naczyniowej.