dostępność
Unia Europejska

Galeria

Galeria

NACZYNIA PRZY ZACHODZIE SŁOŃCA

PROCES PRZYGOTOWYWANIA GLINY

JARMARK ŚW. JAKUBA W KĘTRZYNIE

TRADYCYJNA PRACOWNIA GARNCARSKA Henryka Kurzyny W Łążku Garncarskim

 

WYPAŁ NACZYŃ
Naczynia toczone na kole garncarskim z ręki, wypalane w piecu na drewno, polerowane, nieszkliwione.

 

WARSZTATY
Schudzanie naczyń, pieczenie i gotowanie w naczyniach glinianych oraz wypał raku.