dostępność
Unia Europejska

Aktualności

Jak toczymy garnki ?

Przedstawiamy program edukacyjny warsztatów garncarskich, przygotowany w ramach projektu pomiędzy granicami Polski i Litwy, pt. „W drodze kultury i rzemiosła – Sakiai – Budry”
realizowany jest w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020

Więcej znajdziecie w treści załączonego materiału. Program edukacyjny warsztatów garncarski

Poniżej zaś w skrócie opisany i zilustrowany zdjęciami, proces toczenia na kole garncarskim.

 

Koło garncarskie nożne oraz deseczka formiercza, garotka i naturalne gąbka to podstawowe wyposażenie warsztatu garncarskiego

Bryłę gliny mocno przylepiamy do stolika formierczego, silnym rzutem, tak aby bryła przybrała kształt półkuli.

Przystępujemy do centrowania. Para dłoni nadaje bryle formę ściętego stożka.

W następnej fazie kciukami tworzymy w ściętym stożku centralne położony otwór.

Odpowiednio ułożonymi dłońmi rozciągamy poprzednią formę, otwierając dno miski.

Utworzony dookolny pierścień, zbliżamy do środka wytaczanego naczynia, w celu utworzenia tzw. płoszki.

W przedostatniej fazie, parą dłoni podciągamy grubościenny stożkowaty kształt, formując rodzaj doniczki.

Na zakończenie dopracowujemy deseczką formierczą ścianki miski, nadając jej odpowiednie nachylenie i grubość ścianki, oraz budujemy na obrzeżu naczynia na tzw. otok.